ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านสุโสะ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสุโสะ

ดูภาพทั้งหมด
เมาลิดสัมพันธ์

กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องห้องสมุดโรงเรียนบ้านสุโสะ

ดูภาพทั้งหมด
วันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ดูภาพทั้งหมด
จัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562

คณะครูจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ คชามาศ รีสอร์ท

ดูภาพทั้งหมด